Luxgen U6 NEO極智勁速版75.8萬;環景勁化版83.8萬,以及搭載Rays鍛造鋁圈,限量一百台的限量勁階版84.8萬。

 

車主充電站編輯部:

U6 NEO導入品牌次世代全新純粹亮點家族設計語彙,完美詮釋獨一無二、自帶亮點,鋒芒外型不再只是想像,轉換成奔向美好的動能。

 

Luxgen U6車款規格

 

Luxgen U6 NEO的動力規格

U6 NEO搭載1.8T汽油四缸渦輪增壓引擎,最大馬力為202ps以及32.6公斤米的最大扭力。

 

 

Luxgen U6 NEO的正式售價

Luxgen U6 NEO極智勁速版75.8萬;環景勁化版83.8萬,以及搭載Rays鍛造鋁圈,限量一百台的限量勁階版84.8萬。

 

 

 

 

 

 

 

延伸閱讀:Luxgen URX NEO大生活家璀璨登場,百萬內即享全速域ACC與7人大空間!

Luxgen U6 NEO正式發表,加價一萬升級Rays鍛造鋁圈! was last modified: 4 7 月, 2023 by 蔡 昇衛